Circular 126/2020, pola que se aclaran diversos aspectos relativos ó alcance do Rexistro de representantes e a plataforma de acceso para a realización de trámites administrativos e xestión documental por vía electrónica en materia de estranxeiría.1.Circular 126_2020A