Circular 131/2020, pola que se nos traslada a Guía de registro de proveedores de servicios a sociedades y fideicomisos del tipo trust, realizada e publicada pola Comisión de Prevención do Blanqueo de Capitais e Infraccións Monetarias, así como unha breve nota interpretativa desta elaborada pola Subcomisión de Prevención de Blanqueo de Capitais do CGAE.

3.Circular 131_20A Guía PBC

4.guia_de_registro_de_proveedores_de_servicios_a_sociedades_y_fideicomisos_tipo_trusts

5.Nota_Guía Registro