Real Decreto-lei 16/2020, do 28 de abril, de medidas procesais e organizativas para facer fronte o COVID-19 no ámbito da Administración de Xustiza.

 

BOE-A-2020-4705